« Prinsjesdag 2022

Gepubliceerd op 22-09-2022

Het kabinet heeft deze week grote koopkrachtreparaties aangekondigd. Verduurzaming wordt verder gestimuleerd, tegelijkertijd verdwijnen wat belastingvoordelen. Onderstaand bekijken we een aantal aspecten die de hypotheekmarkt raken.

 

Valt de Jubelton nu echt in duigen?

Vorig jaar was al aangekondigd dat de jubelton zou worden afgeschaft. De belastingvrijstelling voor een schenking die gebruikt wordt om een woonhuis te kopen, bedraagt nu nog €106.671. Vanaf 1 januari 2023 geldt nog maar een vrijstelling van  €28.947. Deze grens geldt slechts een jaar: in 2024 komt de belastingvrije schenking voor de eigen woning te vervallen.

Let op: uw mag de verhoogde schenking voor 2022 over twee jaar verspreiden. De ontvanger moet deze schenking uiterlijk 31 december 2024 hebben besteed aan een eigen woning. De verhoogde schenking van 2023 mag niet meer gespreid worden geschonken. De ontvanger moet deze schenking uiterlijk 31 december 2025 hebben besteed aan een eigen woning.

 

Wat gaat er veranderen met betrekking tot studieschulden?

Voor koopstarters wordt bij het aanvragen van een hypotheek de actuele studieschuld bepalend. Nu telt nog de oorspronkelijke studieschuld. Het Nibud onderzoekt nog hoe dit exact vormgegeven moet worden.

 

En de starters vrijstelling van overdrachtsbelasting?

Vanaf 1 januari 2023 hoeven starters geen overdrachtsbelasting te betalen voor panden tot €440.000 - nu is de grens nog €400.000.

 

Mogen gemeenten straks bepalen wie een woning mag kopen?

Ja, als het aan het kabinet ligt wel. Het kabinet stelt voor dat gemeenten met ingang van volgend jaar de helft van alle koop- en huurwoningen kunnen toewijzen aan mensen die al binnen de gemeente wonen. Hierbij mogen mensen met een cruciaal beroep, zoals leraren en verpleegkundigen, voorrang krijgen. Let op, het gaat volgens de kabinetsplannen om zowel nieuwbouwwoningen als om bestaande woningen die toegewezen kunnen worden door gemeenten. Dit zal gaan gelden voor koopwoningen onder de prijsgrens van de Nationale Hypotheek Garantie (€355.000 of minder).

 

Hoe wordt verduurzaming gestimuleerd?

Het btw-tarief op zonnepanelen gaat omlaag naar 0%, wat het voor gezinnen makkelijker en goedkoper maakt om panelen te laten installeren. Daarnaast komt er in 2023 en 2024 in totaal € 300 miljoen extra beschikbaar voor verduurzaming, bovenop de € 4 miljard euro die tot 2030 beschikbaar is voor het Nationaal Isolatieprogramma. In totaal is er €288 miljoen klaargezet voor hybride warmtepompen in woningen en €514 miljoen voor de isolatie van huur- en koopwoningen.

 

Ik heb net verduurzaamd, kan die nog subsidie krijgen?

Ja. Vanaf 2023 mogelijk is om als huiseigenaar een subsidieaanvraag binnen de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) in te dienen wanneer deze vanaf 2 april 2022 één isolatiemaatregel gerealiseerd heeft. In dat geval krijgen huiseigenaren onder voorwaarden tot 15% van de kosten terug. Wanneer uw klant een isolatiemaatregel combineert met een tweede isolatiemaatregel of een investering in een warmtepomp, zonneboiler of warmtenetaansluiting, dan krijgt uw klant net als in 2022 tot 30% van de totale kosten terug.

 

Ik woon in een appartement. Wat is er voor VvE’s geregeld?

Volgend jaar worden twee VvE subsidies samengevoegd. De Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)  en de Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) worden de Subsidieregeling Verduurzaming Verenigingen van Eigenaars (SVVE). Er komt meer budget beschikbaar en de regeling wordt verlengd tot en met 2027. Ook hier geldt een subsidie tot 15% voor een isolatiemaatregel.

 

Wat is het effect van de verlaging van het eigenwoningforfait?

Het eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tot €1,2 miljoen wordt in 2023 verlaagd naar 0,35% (dit is nu 0,45%). Voor woningen boven de 1,2 miljoen blijft het percentage 2,35%. Of deze daling ook daadwerkelijk leidt tot een lager eigenwoningforfait hangt af van de WOZ-waarde, die in veel gevallen stevig toeneemt.

 

Wat worden de hypotheeknormen van volgend jaar?

Het Nibud heeft de hypotheeknormen voor 2023 nog niet bekendgemaakt. Wel is de verwachting dat de normen wat worden verscherpt omdat de energielasten ook worden meegewogen bij het bepalen van de zogeheten woonquote, ofwel het percentage van het besteedbaar inkomen dat aan woonlasten mag opgaan. Mogelijk zal de impact van het prijsplafond voor gas en elektra ervoor zorgen dat de aanscherping beperkt blijft.

 

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op!