Financiële foto

Een financiële foto is altijd een moment opname. Als u van uw zelf foto’s terug kijkt dan ziet u dat u door de jaren heen verandert. Dit geldt ook voor uw financiële situatie. 

De financiële foto legt dan ook vast hoe uw financiële situatie is op dat moment.

Punten waar we dan bij stil staan zijn onder ander:

 • Hoe ziet uw pensioeninkomen er  uit als u 65 of 67 wordt ?
 • Wat is het inkomen bij overlijden van de nabestaande ?
 • Wat is het inkomen bij arbeidsongeschiktheid ?
 • Wat is het inkomen bij werkeloosheid ?
 • Wat is en was de prognose van uw beleggingen ? 

Dit kan een onderdeel van uw pensioen of hypotheek zijn.
 
Een financiële foto is dan ook nodig om een goede financiële planning te kunnen maken.
Het is dan ook het nauwkeurig op elkaar afstemmen van ál uw geld- en verzekeringszaken. Zo blijft uw financiële huishouding gezond en in balans. Het is de ideale manier om van uw geld nog meer geld te maken en ervoor te zorgen dat u op alle raakvlakken van de juiste en voordelige producten voorzien bent. Een goed financieel plan is de basis voor een riante toekomst.

Uw persoonlijke financiële plan omvat:

 • hypotheek 
 • verzekeringen 
 • pensioen 
 • belastingen 
 • beleggingen 
 • financieringen
 • uitvaart 
 • spaargeld

Totaaladvies:

Een financiële plan is alleen mogelijk vanuit een totaalvisie. Is er overzicht, dan kunnen maatregelen genomen worden om al uw geld- en verzekeringszaken nog beter op elkaar af te stemmen. Een goed financieel plan begint dan ook altijd met een persoonlijk gesprek. Na een grondige analyse van uw financiële huishouding inventariseren wij uw wensen voor de toekomst. Wanneer wilt u stoppen met werken? Wat gebeurt er financieel als een van u beide overlijdt? Wat gebeurd er als u gaat scheiden? Wat is uw inkomen als u arbeidsongeschikt wordt?