Bedrijfsinformatie

Dienstverleningsdocumenten:

Vergelijkingskaart Hypotheekvraag

PDF bestand

Vergelijkingskaart Risico's afdekken

PDF bestand

Dienstenwijzer

PDF bestand

Beloningsbeleid

PDF bestand

Goossens Financiële Dienstverlening is aangesloten bij:

Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG DEN HAAG
Telefoon 0900-3552248 ( € 0,10 per minuut )
Ons aansluitnummer is 300.012599
E-mail: info@kifid.nl
Website: www.kifid.nl


Disclaimer 
De informatie op deze website strekt enkel tot algemene informatie. Er kan derhalve geen enkel recht aan ontleend worden. Goossens Financiële Dienstverlening is niet verantwoordelijk voor enige schade die kan ontstaan als gevolg van enige onjuistheid of onvolledigheid van de op deze website gepresenteerde informatie.